Regulamin opłat za zajęcia sportowe w roku 2022

 • Składka członkowska 200 zł opłacana raz w roku dla nowych członków – w pierwszym miesiącu
 • Składka członkowska 100 zł opłacana raz w roku dla stałych członków do – końca października

Składka pokrywa koszt obowiązkowego rocznego ubezpieczenia sportowego zawodnika, koszulkę klubową dla nowych członków oraz dokonanie wszystkich czynności związanych z rejestracją i obsługą systemu zgłaszania zawodnika w internetowym systemie zgłoszeń i licencji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Zawodnikom reprezentującym nasz klub zapewniamy organizację wyjazdów na zawody rangi międzywojewódzkiej oraz ogólnopolskiej od kategorii wiekowej młodzik.

 

Opłata za zajęcia sportowe

 • 1x w tygodniu 90 minut – 100 zł miesięcznie
 • 2x w tygodniu 60 minut – 120 zł miesięcznie
 • 2x w tygodniu 90 minut – 150 zł miesięcznie
 • 3x w tygodniu 90 minut – 170 zł miesięcznie
 • 4x w tygodniu 90 minut – 200 zł miesięcznie (treningi ukierunkowane)
 • 2x w tygodniu 90 min – zajęcia bezpłatne – WCSM Agrykola (grupa z ograniczoną liczbą miejsc)
 • 3x w tygodniu 60 min – zajęcia bezpłatne – lekkoatletyka dla każdego (grupa z ograniczoną liczbą miejsc)

 

Opłata postojowa

1x w miesiącu 50 zł – w razie choroby dziecka lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestniczenie w treningach w danym miesiącu niezależnie od ilości zrealizowanych treningów lub ich braku. Opłata pozwala na dołączenie do zajęć w następnym miesiącu i nie wyklucza dziecka z udziału w obozach sportowych, półkoloniach oraz wyjazdach na zawody organizowane przez klub Atak Agrykola Warszawa.  Wszystkie opłaty powinny być dokonywane na konto klubu do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Opieka trenera na zawodach sportowych 50 zł od zawodnika za rok kalendarzowy

Nasi trenerzy dbają o dobrą rozgrzewkę podczas zawodów oraz o atmosferę w trakcie startu i bardzo często razem z zawodnikami jeżdżą po całej Polsce szukając najlepszej okazji do uzyskania rekordów życiowych. Mamy nadzieję, że zauważycie Państwo zaangażowanie trenerów również w tej sferze rozwoju zawodnika, jeżeli uważacie Państwo, że ich zaangażowanie jest warte docenienia umożliwiamy dobrowolną opcję wpłaty za tą strefę pracy trenera.

 • Uzyskanie 3 klasy sportowej wg tabeli PZLA uprawnia do zniżki w opłacie miesięcznej 10%
 • Uzyskanie 2 klasy sportowej wg tabeli PZLA uprawnia do zniżki w opłacie miesięcznej 20%
 • Uzyskanie 1 klasy sportowej wg tabeli PZLA uprawnia do zniżki w opłacie miesięcznej 50%
 • Uzyskanie przez zawodnika punktów dla klubu w rywalizacji międzyklubowej uprawnia do zniżki w opłacie za zgrupowanie sportowe do 200 zł
 • W przypadku uczęszczania na zajęcia rodzeństwa opłata za drugie dziecko jest pomniejszona o 75zł za trzecie 100zł
 • W przypadku trudnej sytuacji rodzinnej – finansowej na wniosek pisemny opiekunów może być przyznana zniżka w opłatach za zajęcia sportowe, ustalona i zatwierdzona na zebraniu członkowskim klubu. Zniżka obowiązuje od momentu zatwierdzenia przez zarząd klubu i poinformowaniu opiekunów o decyzji zarządu klubu
 • W przypadku braku opłaty przez 2 miesiące dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach sportowych

 

Numer konta

KS Atak Agrykola Warszawa
5116 0014 6218 8924 6890 0000 01